MILJÖPOLICY


* Att tillämpa miljölagstiftning/förordningar.

* Att använda miljövänliga transportfordon samt drivmedel.

* Att använda miljövänligt kontormaterial/papper m.m.

* Att använda miljöcertifierade/godkända kontorsmaskiner.

* Att föreslå och arbeta med miljömärkta varor och tjänster.

* Att alltid ha miljötänkande i val av föreslagna produkter.

* Att arbeta med tillgänglighetsfrågor på ett naturligt sätt.

* Att ha kontinuerlig uppföljning av företagets miljöpolicy.