Joakim Ohlsson är Certifierad besiktningsman avseende platser för lek, motion eller annan utevistelse samt av lekredskap enligt SS-EN 1176-1177.
Besiktningsmannen genomgår årligen uppdateringar av gällande standard avseende leksäkerhet.
Alla utförda protokoll granskas årligen av ett oberoende certifieringsorgan. www.certifiering.se
Vi utför årligen ca 50-100 lekplatsbesiktningar åt kommuner, bostadsbolag, m.m.

Information om Lekplatsbesiktning

Referenslista Lekplatsbesiktningar


http://www.certifiering.se/
Se bifogat certifikat.

Artikel i NWT 2011-07-14